Hoppa till innehåll

Polstjärna.se - En blogg om utanförskap

Informativ sida om utanförskap

Detta är en sida med fokus på utanförskap. Hur vi ska arbeta för att minska detta, vad det resulterar i, vilka konsekvenser det får och mycket mer. Utanförskap och segregation är stora problem i vårt samhälle. De personerna som lever i utanförskap har större benägenhet att få psykisk ohälsa, bli kriminella och mer därtill. Att personer lever med psykisk ohälsa är beklagligt för personen i sig, men det blir också ett problem för hela samhället. Detta betyder att segregation påverkar alla, inte bara de som själva lever i utsatthet.

Syftet med denna sidan är att uppmärksamma så många som möjligt kring utanförskap, segregation och hur vi kan arbeta med det och motverka det. På denna sida finns det även innehåll om hur man vågar vara sig själv, hur man gör för att skaffa vänner och hur man som utsatt kan arbeta för att ta sig ur utanförskapet – även om det inte är lätt.

Segregation

Samhället är segregerat, uppdelat. Vissa delar av samhället är mer utsatta än andra, och vissa personer är mer utsatt än andra. Det är viktigt att vi lever i ett enat samhälle. Och vi måste alla hjälpas åt med att skapa detta enade samhälle.

Utanförskap

I och med segregationen som finns i samhället så leder det till att många personer upplever ett utanförskap. Det är inte roligt att vara och känna sig utanför och detta är något vi måste arbeta med för att få bort från samhället.

Acceptans

För att råda bot på segregationen och utanförskapet krävs det att vi människor blir mer accepterande kring allas olikheter. Utanförskap skapas när människor inte blir accepterade för dem de är. Vi måste bli mer accepterande mot andra människor och våga vara oss själva i större utsträckning.

Blogg