Hur stoppar man mobbning?

alla mot en

Mobbning är ett utbrett problem. Det sker i skolan, på jobbet, ute i samhället och på internet. Mobbningen på internet har ökat lavinartat den senaste tiden. Främst handlar det om människor som inte hade vågat uttrycka sina känslor i verkligheten men som känner sig skyddade bakom skärmen. De uttrycker sig på ett nedlåtande sätt och får andra personer att må dåligt. Men mobbning sker även ute i det verkliga livet. Tillsammans kan vi stoppa mobbningen.

 

Dålig mental hälsa är grunden till mobbning

Mobbare väljer oftast att mobba redan utsatta personer. För mobbare handlar det oftast om en underliggande anledning till att personen mobbar. Kanske har personen det dåligt hemma eller har varit mobbad själv. Detta kan sätta djupa sår och göra att personen vill känna sig bättre och mer överlägsen. Att mobba är ett sätta att få makt och känna sig bättre. När personer med dålig mental hälsa klankar ned på någon annan, och sänker denna personen, så upplever mobbaren oftast att den lyfts upp själv. Men i verkligheten är det helt tvärtom, en mobbare skadar andra och även sig själv.

 

Segregation och mobbning

Mobbning och segregation går oftast hand i hand – ur flera aspekter. För mobbare är det ett “enkelt byte” att ge sig på någon som redan är utsatt. Mobbare lider vanligtvis av mental ohälsa, vilket är vanligare hos människor som lever i segregation. Så det kommer fler mobbare ur de grupper av människor som lever i segregation och utanförskap. Och det är fler personer som anses vara segregerade som blir mobbade. Just detta är en av anledningarna till varför är det så viktigt att samhället arbetar mot segregation.

 

mobbad kvinna

 

3 grunder till att motverka mobbning

Det finns egentligen tre huvudsaker man kan göra för att motverka mobbning.

  • Mobba inte. Det kan låta uppenbart, men om alla hade tänkt att de inte skulle mobba så hade det inte funnits några mobbare, och i sin tur inga personer som var mobbade.
  • Säga till när man blir mobbad själv. Det är inte alltid lätt, men det är nödvändigt. Det handlar om att både säga till den personen eller de personerna som mobbar en, men också att säga till någon annan. Sker mobbningen i skolan kan man vända sig till en lärare eller rektorn och sker mobbningen på arbetsplatsen kan man vända sig till sin chef eller en kollega.
  • Var uppmärksam på andra som blir utsatta – och att våga ingripa, direkt eller indirekt. Tillsammans kan vi stoppa mobbning. Det bästa är att säga till direkt, både för att stå upp för personen som blir mobbad men också för att markera för mobbaren att det inte är ett okej beteende. Men detta kan i många fall kännas läskigt, och i dessa fall kan man säga till någon annan person i mobbarens närhet. Är det ett barn som mobbar så är det viktigt att föräldrarna blir medvetna om barnets beteende så att de kan prata med barnet hemma. Är det en vuxen som mobbar på arbetsplatsen så är vanligtvis det mest kraftfulla att få en tillsägelse av chefen.