Vad är segregation för något?

Segregation är när vi människor verkar och lever separerade från varandra. Det betyder kort och gott att vi är uppdelade. Segregation är en typ av utanförskap, även om det inte alltid uppfattas som utanförskap.

 

Olika typer av segregation

Ibland känner sig båda parter utanför, ibland känner sig ena parten utanför och ibland känner sig ingen utanför – trots att vi är uppdelade. Segregation sker överallt i samhället. Det finns många olika typer av segregation. Men det vanligaste i vårt samhälle är segregation utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi, vilket kan vara till exempel ålder eller kön.

 

Socioekonomisk status

Socioekonomisk status innefattar bland annat ekonomi, social status och yrke. Denna typ av segregation är den typen som är störst i det svenska samhället. Människor med olika yrken, men framförallt olika positioner inom yrkena, umgås med varandra. Chefer umgås med chefer och de som är på en lägre nivå rent yrkesmässigt umgås med andra som befinner sig på samma nivå.

Yrket man har, och positionen inom yrket definierar oftast hur mycket pengar man har och vilket status man har i samhället. Dessa saker går hand i hand. Detta i praktiken innebär att rika personer med högre samhällsstatus umgås med rika och de som har mindre pengar umgås med varandra. Det är ett känt talesätt att “lika barn leka bäst” och tankar som dessa ledet till segregation.

 

Segregation efter etnicitet

När en person segregerar efter etnicitet kallas det för rasism. Men det finns också segregation av etnicitet som inte är rasistisk. Det är den segregationen som sker frivilligt och som sker när människor från olika bakgrunder drar sig till varandra. Det kan handla om människor dras till varandra på grund av språk eller kultur. Det är i många fall enklare att umgås med någon som kan samma språk som en själv och som har samma bakgrund.

Men den etniska segregationen skapar stora problem i vårt samhälle. Det skapar samhällen som är utanför den svenska normen, samhällen som inte passar in. När personerna är i sin grupp upplever de sällan utanförskap, snarare tvärt om. Men när det kommer till samhället generellt så är dessa personer utanför. Det i sin tur skapar sämre förutsättningar som till exempel ökad kriminalitet och sämre socioekonomisk status. Detta gör i sin tur att segregationen och skillnaderna blir ännu större.

 

segregation

 

Konsekvenser för samhället

Segregering ger många konsekvenser för samhället. Som tidigare nämnt ökar det kriminaliteten i vissa utsatta och segregerade områden. Men det handlar om mer än så. Ett land som är uppdelat är sällan bra. Det krävs att vi är enade. Det betyder inte att alla behöver tjäna lika mycket pengar eller ha samma etnicitet, utan det handlar om att man måste våga umgås över de så kallade gränserna. Det kan vara svårt att hitta vänner, men med segregation blir det ännu svårare. Segregation skapar uppdelningar och utanförskap i samhället vilket gör att samhället inte fungerar som en enad nation.