Vad innebär hög socioekonomisk status?

Med hög socioekonomisk status menas att du tjänar mycket pengar, i regel är högutbildad, har ett högstatusjobb, har ordnade hemförhållanden samt håller dig frisk. En hög socioekonomisk status beräknas alltid i jämförelse med övriga personer som bor inom samma region, exempelvis Sverige.

Lägg märke till att din socioekonomiska status alltid avgörs när man jämför din status mot andras, så om alla i ett specifikt land är fattiga och sjuka har du nödvändigtvis inte en låg socioekonomisk status om även du är fattig och sjuk.

I den här artikeln berättar vi kortfattat hur en hög socioekonomisk status skiljer sig mot en medelhög samt låg socioekonomisk status. Vi avslutar därefter artikeln med att prata mer om hur en person med hög socioekonomisk status allt som oftast lever.

 

Tips: Som https://www.kreditkortjamforelse.se/kreditkort-utan-inkomst/ förtydligar behöver du inte ha en hög socioekonomisk status för att kunna skaffa ett kreditkort. Men du behöver dock alltid kunna peka på att du har en inkomst.

 

Hög socioekonomisk status och de tre klasserna

Traditionellt sett delar man in människor i en av tre socioekonomiska grupper, vilka vi talar med om nedan.

 

1. Överklass – hög socioekonomisk status

För att tillhöra överklassen måste du vara rik samt ha ett välbetalt yrke med hög status likt läkare, arkitekt eller advokat. Det är även vanligt förekommande att människor inom överklassen har ett stort politiskt inflytande, i synnerhet i utvecklingsländer utan en fungerande demokrati.

 

Tips: Lär dig mer om vad socioekonomisk status innebär.

 

2. Medelklass kontra hög socioekonomisk status

Medelklassen återfinns som namnet vittnar om i mitten av den socioekonomiska hierarkin. Medelklassen är i regel högskole- eller universitetsutbildade, men de har oftast inte genomfört lika långa och kunskapskrävande utbildningar i jämförelse med de som tillhör överklassen.

De som tillhör medelklassen är även i regel kunniga inom politik samt anställda inom yrken som traditionellt sett är välbetalda. De tjänar dock ofta mindre i jämförelse med personer som har en hög socioekonomisk status, och de har i regel även mindre politisk makt och inflytande.

 

3. Arbetsklass kontra hög socioekonomisk status

Arbetsklassen verkar i regel inom ett yrke vars fackförbund inkluderas i LO, där det är vanligt att regler om kollektivavtal tillämpas. Traditionellt sätt säljer arbetarklassen sin arbetskraft till högstbjudande. Det står i motsats till personer med hög socioekonomisk status som ofta är tjänstemän, det vill säga höga chefer eller företagsledare.

Personer med en låg socioekonomisk status kan inte heller påverka sin lön i samma utsträckning som personer med en hög socioekonomisk status, och de drabbas oftare av sociala problem samt sjukdom i jämförelse med personer som har en hög socioekonomisk status.

 

OBS: Notera att det är mycket svårt att fastställa socioekonomisk status, då exempelvis en försäljare på en fabrik i undantagsfall kan tjäna mer pengar samt vara friskare än en person som har en högre socioekonomisk status. Utöver detta har många traditionella arbetarklassarbeten högre krav på detaljkunskaper än förr i tiden.

 

Vad karakteriserar en person med hög socioekonomisk status?

 

Du har en hög inkomst

Då du i regel har ett välbetalt arbete har du även en hög inkomst som ofta ligger på minst 50 000 kronor i månaden.

 

Du är högutbildad

Du har genomfört en högskole- eller universitetsutbildning på minst 3, men ofta mer än 5 år.

 

Du har ett högstatusyrke

För att ha en hög socioekonomisk status måste man enligt Apa.org verka inom ett högstatusyrke likt advokat, läkare, arkitekt eller företagsledare.

 

Du lever ett hälsosamt liv

Det är vanligt förekommande att personer som har en hög socioekonomisk status motionerar samt äter näringsriktig kost, vilket medför att de lever friska och långa liv.

 

Du har en stor förmögenhet

Du har i regel ett stort kapital att leva på, vilket är behjälpligt om du skulle bli arbetslös eller sjuk. Det medför att du inte är lika beroende av det sociala skyddsnätet i jämförelse med personer med en lägre socioekonomisk status.

 

Du har ordnade hemförhållanden

Du äger i regel din egen bostad och ditt bostadsområde är inte drabbat av brottslighet, och det klassificeras därför som säkert. Det är dessutom mycket ovanligt att personer som har en hög socioekonomisk status begår brott eller utsetts för brott, såväl inom som utanför det egna hushållet.