Vad är låg socioekonomisk status?

Att ha låg socioekonomisk status innebär inte enbart att man har en låg inkomst, utan är också förknippat med låg utbildning och sämre levnadsstandard. Den socioekonomiska indelningen utgår främst ifrån individers yrken.

Arbetare och icke-sysselsatta

När man pratar om socioekonomisk status delar utgår man oftast från individers yrken och man brukar dela in befolkningen i fyra olika socioekonomiska grupper. De som oftast tilldelas statusen svag socioekonomi tillhör grupperna arbetare och icke-sysselsatta.

Låg socioekonomisk status innebär inte per se dålig inkomst, men eftersom yrkeskategorierna som personer som anses vara socioekonomiskt svaga ofta befinner sig i är låginkomstjobb, brukar låg inkomst bli en naturlig konsekvens.

 

Läs mer: Så lever en person med hög socioekonomisk status.

 

Svårt att höja sin socioekonomiska status

Tyvärr visa statistik på att de är svårt att ta sig ur en svag socioekonomisk position, eftersom många befinner sig i en sådan livssituation att möjligheten inte finns. Många med låg socioekonomisk status har mycket låg utbildning, en del har inte ens gått klart grundskolan vilket i sin tur leder till att det blir mycket svårt att få bra betalda jobb.

Dessa jobb i sin tur är många gånger mycket krävande och ger inte någon möjlighet till att exempelvis studera vidare, för att på så vis kunna ta sig ut en socioekonomisk svag position.

Socioekonomiskt svaga områden

Statistik visar också på att om du växer upp i ett socioekonomiskt svagt område, är risken mycket stor att du inte kommer kunna höja din socioekonomiska status även när du blir äldre. Var och hur vi växer upp påverkar våra livsvillkor enormt mycket, och därför finns det också en stor risk med segregation.

Segregation och socioekonomiskt svaga områden är inte negativt endast för individen utan har också en negativ påverkan på samhället, eftersom det ger barn sämre förutsättningar att lyckas i livet. Barn som växer upp i områden med låg socioekonomisk status hamnar oftare i kriminalitet som exempel.

Vad innebär låg socioekonomisk status för individen

Om vi istället kollar på vad låg socioekonomisk status innebär för individen ser vi att det ofta leder till låg levnadsstandard, dåliga matvanor och sämre vård och hälsa. Alla dessa faktorer hänger självklart ihop, vilket också är en anledning till att det kan vara svårt att ta sig ut en socioekonomisk svag position.

Personer med låg socioekonomisk status har ofta låg inkomst vilket kan leda till svåra situationer gällande privatekonomi. För att få hushållsekonomin att gå runt kan många behöva låna pengar. Befinner du dig i en sådan situation är det viktigt att du alltid försöker ta ett billigt lån. Läs mer om billiga lån på https://enklare.se/billiga-l%C3%A5n/