Utanförskap - vår tolkning

Vad är utanförskap?

Utanförskap är något som vi människor har skapat själva. Det är en social konstruktion som begränsar oss i samhället. Det handlar om att inte känna sig inkluderad i samhället eller till exempel på arbetsplatsen. Det är en känsla av att inte passa in i de normer som samhället är uppbyggt av – de sociala konstruktionerna som vi människor har skapat. Det finns flera olika typer av utanförskap.

 

Olika typer av utanförskap i samhället

Utanförskap är ett vitt begrepp. Det kan handla om att vara utanför på grund av segregation, och då handlar det i de flesta fallen om ens socioekonomiska status. Men även etnicitet, kön, ålder och sexuell läggning leder till segregation och utanförskap. Dessa saker skapar utanförskap i samhället och på alla platser som tillhör samhället som skola och jobb. Att leva i utanförskap är inte lätt, och detta är en av anledningarna till att ett arbete kring att minska utanförskapet är extremt viktigt.

 

Konsekvenser av utanförskap

Utanförskapet har konsekvenser. Inte minst för individen som ständigt känner sig utsatt utan också för hela samhället, och till och med de personer som inte lever i utanförskap själva. En person som lever i utanförskap har större chans till psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kan in sin tur leda till exempelvis droger och kriminalitet. Kriminalitet och droger är ett problem i vårt samhälle och även de personer som inte är i utanförskap själva blir drabbade av detta. Just därför drabbar utanförskap alla – inte bara de som är utanför.

 

Utanförskap i mindre utsträckning

Det finns även socialt utanförskap. Det kan handla om en person som inte lever i utanförskap eller känner sig utanför hela tiden, men som ändå känner sig utanför i vissa situationer. Det kan till exempel handla om en person som har ett bra liv generellt men som känner sig utanför i släkten. Kanske för att de andra i släkten har liknande intressen och därför går bättre ihop.

Det kan även handla om att man lever ett bra liv med ett bra jobb och en familj man är nära, men att man har svårt att hitta vänner. Detta kan göra att man känner sig utanför när man hör om andra personer som umgås med vänner och hittar på roliga saker.

En mänsklig rättighet

Det är en mänsklig rättighet att ha tillhörighet. Att känna att man passar in i samhället och att man har en roll som är viktig. Man behöver känna sig behövd, sedd, älskad och accepterad. Allt detta är ingredienser som behövs för att en människa ska kunna vara sitt bästa jag och utvecklas normalt. Det är en viktig del av livet att växa upp i ett kärleksfullt hem, men tyvärr är det inte alla som har chans till det.

 

Förståelse för människor med sämre förutsättningar

Det är viktigt att vi utomstående människor är förstående för hur dessa människors liv kan bli. Om ett barn växer upp i en otrygg miljö i utanförskap finns det stora chanser till att individen får problem. Det kan vara allt från psykisk ohälsa till kriminalitet. Det är viktigt att man har förståelse för att alla människor kommer från olika bakgrunder, och att dessa bakgrunder har format personen till den som den är idag. Det i sin tur betyder dock inte att man ska acceptera ett dåligt beteende, som exempelvis kriminalitet. Men det är viktigt att förstå att det i de flesta fallen finns bakomliggande orsaker till detta.

Detta är inte enbart viktigt för att verka stöttande för dessa människor, utan det är även viktigt ur aspekten för att kunna arbeta proaktivt med detta. Hur kan man till exempel arbeta i skolan för att en elev som har det dåligt hemma ändå ska kunna lyckas i livet? För att få svar på liknande frågor är det viktigt att i första hand vara förstående och se hur det blev till ett problem från början.

 

Motverka utanförskap

Oavsett vilken grad av utanförskap man lever i eller känner så är det viktigt att detta motverkas. Utanförskap är något väldigt komplext, och det är inte något som kan förändras över en dag. Utanförskapet är så pass utbrett och inpräntat i samhället att det kommer att ta lång tid, troligtvis flera generationer, att lösa detta. Men i grund och botten är det enkelt.

Utanförskap skapas när individer inte tillåts att vara sig själva, vilket betyder att utanförskapet kan motverkas genom att alla accepteras för dem de är. Detta är dock något som är lättare sagt än gjort, och något som kommer att ta lång tid. Men enligt våran tro på det hela så är detta botemedlet mot utanförskap. Skulle en rik person acceptera en fattig person, så skulle de kunna vara vänner. På så sätt försvinner utanförskap på grund av ekonomi. Skulle svenskar vara mer välkomnande mot invandrare så skulle en del av den etniska segregationen försvinna. Och så vidare.

 

Var inkluderade om du har chans

Sedan finns det utanförskap som är så pass inpräntat att det står i vår lagbok. Frågor som dessa är dock på väg framåt och samhället blir mer och mer anpassat för att alla ska få passa in. Men det var inte länge sedan vi välkomnade samkönade par att gifta sig i kyrkan. Arbetet för att motverka utanförskap i samhället sker hela tiden. Men det är viktigt att även vi som individer är med på denna resa. Hur kan du tänka när det kommer till att inkludera människor runt omkring dig? Eller känner du någon som inte är inkluderande, men som du kanske kan upplysa om varför det är viktigt att vara inkluderande? Vi alla har ett samhällsansvar och ett ansvar mot våra medmänniskor. Tänk om det hade varit du som var utanför. Vilken fin gest det hade varit om någon inkluderade dig i något. Det kan du göra för någon!