Vår syn på utanförskap

Polstjärnas verksamhetsidé är att förhindra utanförskap i Sverige genom att stödja engagerade medmänniskor som arbetar med barn och unga. Det är ett medmänskligt och inte ett samhällsekonomiskt uppdrag. Men det går inte att komma ifrån att utanförskapet får oerhört stora samhällsekonomiska konsekvenser.

Vad är ett utanförskap?
Utanförskap är en social konstruktion, upplevelsen att inte vara en del av en gemenskap. Det kan handla om att inte få ta del av grundläggande rättigheter, som till exempel för papperslösa. Det kan handla om ett ekonomiskt eller socialt utanförskap i form av låg inkomststandard och ohälsa. Även personer som ytligt sett har det väldigt bra kan känna sig utanför.

Oavsett orsak handlar det om människor som inte upplever tillhörighet och att de inte blir tagna på allvar. Människor som inte blir accepterade och har känsla av att vara fel, att inte passa in.

Problem och lösning
Utanförskap är ett komplext problem men botemedlet är egentligen väldigt enkelt: Det handlar om att tillåta varje individ att vara sig själv.

I ett samhälle med växande utanförskap skapas ”upplevda olikheter” mellan människor, olikheter som saknar reell förankring. Men under ytan är vi alla väldigt lika och har samma grundläggande behov att vara sedda, älskade och bekräftade. Det är dessvärre inte en självklarhet för alla att få vistas i en trygg kärleksfull miljö där det ges utrymme för att vara, växa och bli den man är ämnad att vara.

Många människor som står utanför döms också ofta efter sina handlingar. Vi måste börja se dessa handlingar som symtom på underliggande och ofta dolda orsaker, grundläggande behov som inte är uppfyllda.

En mänsklig rättighet
Alla människor behöver få möjlighet att tillhöra en gemenskap redan som unga, få uppleva att vara en del av samhället, bli tagna på allvar och bli accepterade som de är.

Vi behöver också tidigt få lära oss att respektera varandras olikheter och att samarbeta. Först när vi får vara oss själva och blir respekterade är utanförskap inte ett akut problem. Vi måste lära oss att se människorna bakom orden och bakom handlingarna. Och ju tidigare vi börjar lyssna desto bättre.