Organisation

Polstjärna har medvetet en mycket liten organisation. Verksamheten drivs av Karl Lindqvist och Marie Moquist som tack vare driftstöd från företag, stiftelser och ett antal privatpersoner kan ägna sig åt verksamheten och ändamålet på heltid. En stor del av arbetet sker ideellt.

Karls och Maries erfarenheter från näringslivet, ett stort personligt engagemang och visionen om ett medmänskligare samhälle, gör att Polstjärnas arbete är effektivt och ger verkligt resultat. Affärsmässighet kombineras med empati och samverkan.

Karl Lindqvist är utbildad nationalekonom och har arbetat över tio år inom finansbranschen, både som specialist och chef. Mänsklighetens olika uttryck och behoven bakom alla våra beteenden är något som Karl reflekterar mycket över. Vuxna behöver engagera sig mer i alla barn och unga, inte bara i sina egna.

Marie Moquist är marknadsansvarig på Polstjärna. Marie har gedigen kunskap och lång erfarenhet från försäljning, marknadsföring och affärsutveckling. Marie är också certifierad handledare i Sorgbearbetning. Relationer, helhetsperspektiv, långsiktighet och hållbarhet ligger Marie varmt om hjärtat.

Styrelse
Polstjärnas styrelse består av personer med stor kunskap från såväl barn- och ungdomsverksamhet som näringslivet. Allt styrelsearbete sker ideellt. Samtliga styrelseledamöter ser sin insats som ett bidrag för att stödja verksamhetens mål.

Ordinarie ledamöter
Karl Lindqvist, ordförande och Marie Moquist

Atefeh Sebdani har kunskap inom teknik och design som teknisk produktrådgivare på internationellt it-bolag. Atefeh har också ett stort intresse av barn- och ungdomsfrågor och bidrar med viktig erfarenhet från sin egen uppväxt.

Annsie Kumlin har jobbat med CSR- och välgörenhetsfrågor under hela sitt yrkesverksamma liv. Annsie har lång erfarenhet av att driva samhällsengagerande projekt och bidrar med kunskap om hållbarhetsfrågor.

 

Ambassadör

KenthKenth Hultqvist är ambassadör, föreläsare och mentor. Kenth har tidigare varit förbundskapten och spelare i svenska bandylandslaget med 4 VM-guld som främsta merit.

 

 

Revisor

JA Revision KB