Bakgrund, idé och vision

Polstjärna är en politiskt och religiöst obunden insamlingsstiftelse med verksamhet i Sverige. Polstjärna grundades 2011 av Karl Lindqvist med syfte att uppmuntra existerande eldsjälar att fortsätta sitt viktiga arbete för unga. Sedan 2012 drivs stiftelsen gemensamt av Karl Lindqvist och Marie Moquist.

Vår idé
Polstjärna arbetar för att förhindra utanförskap i Sverige genom att stödja engagerade medmänniskor som arbetar med barn och unga.

Vår uppgift, med utgångspunkt i stiftelsens ändamålsparagraf, är att:

  • sprida kunskap om utanförskapets konsekvenser
  • inspirera till förändring
  • skapa och fördela resurser

Vårt löfte
Vi förhindrar utanförskap bland barn och unga genom att leta upp, samverka med och samla in pengar till lokala eldsjälar och aktiviteter som möter barnens behov och verkligen gör skillnad. Tillsammans bygger vi en bättre framtid för barnen och därmed hela samhället.

Vår vision
Ett medmänskligt samhälle där alla känner framtidstro.

Vår värdegrund
Allt vi gör genomsyras av att vi arbetar förebyggande, kombinerar affärsmässighet med empati och samverkar med andra.

Vi arbetar förebyggande
Vi tror att det går att göra något stort i det lilla och vårt stöd sker på gräsrotsnivå. Dels genom att samla in pengar till lokala aktiviteter där unga får utrymme att utvecklas, dels genom att stödja eldsjälarna på olika sätt. På det viset kan vi bidra till att unga hittar rätt på väg mot vuxenlivet.

Vi kombinerar affärsmässighet med empati
Vi har total öppenhet kring insamlingarnas och stiftelsens ekonomi för att skapa tillit mellan oss och våra givare. Vi vill inte samla in mer än vad som behövs. Vi erbjuder också våra eldsjälar emotionellt och strukturellt stöd för att de ska orka arbeta långsiktigt med sina uppdrag.

Vi samverkar
Vi tror på kraften i mötet mellan människor. Vi vill inspirera till förändring genom att lyfta fram det goda. Genom samverkan kopplar vi ihop människor från olika delar av samhället som annars inte skulle ha kommit i kontakt med varandra.

Vår devis
Tillsammans är grejen!