Polstjärna

Tillsammans är grejen!
Polstjärnas idé är att förhindra utanförskap bland barn och unga. Ett utanförskap som inte bara drabbar de unga själva utan hela samhället. Ett utanförskap som kostar på för både barnens och alla andras utveckling.

Allt handlar om samverkan. Samverkan med de aktiviteter vi stödjer och med de eldsjälar som driver dem. Samverkan med barnen och deras förebilder. Samverkan med dig i form av stöd till våra aktiviteter och vår verksamhet. På både kort och lång sikt.

Tillsammans kan vi förhindra att barn och unga hamnar i utanförskap. Och tillsammans med andra kan barn och unga få stöd att våga vara sig själva.

Tillsammans är grejen!

Läs mer om vad vi kan göra tillsammans >

Det speciella med Polstjärna
De flesta insamlingsorganisationer håller inte isär vilken del av ditt bidrag som går till en viss aktivitet och vilken del som går till administration av verksamheten. Inom Polstjärna tänker vi lite annorlunda.

Vi delar upp vår ekonomi mellan de lokala aktiviteterna och det övriga arbete som Polstjärna bedriver. Då blir det tydligare för dig som givare att inse vilka medel som faktiskt behövs för respektive aktivitet. Och du ser att ditt bidrag verkligen gör nytta. Du väljer alltså själv till vad du vill ge ditt stöd.

Inom Polstjärna samlar vi bara in till lokala aktiviteter där det framgår tydligt vad som behövs och vad det kostar. Det centrala är dock inte kostnaden utan värdet för ungdomarna som deltar. Därför följer vi upp varje aktivitet med en utvärdering bland deltagarna. Den får du som givare ta del av.

Vi ser inget värde i att samla in så mycket pengar som möjligt. Vi samlar bara in vad som behövs. Alla insamlingar utgår från noll och sker genom crowdfunding, det vill säga tack vare många engagerade människors bidrag.

Hur går vårt arbete till?


1. Sökning
Polstjärna letar upp eller får tips om eldsjälar; engagerade medmänniskor som brinner för att hjälpa unga i riskzonen. De ska verka lokalt i Sverige och arbeta för och med unga i syfte att förhindra utanförskap.

2. Granskning
Eldsjälarna och aktiviteterna granskas av Polstjärna. Det sker genom fysiska möten, referenser och ett antal frågeställningar: Är aktiviteten konkret, mätbar, realistisk, relevant och tidsbunden? (SMART = Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound).

3. Insamling
Om eldsjälens arbete och engagemang uppfyller våra kriterier läggs en första insamling till aktiviteten upp på Polstjärnas hemsida. Vi startar i liten skala men det finns ingen egentlig begränsning varken tidsmässigt eller ekonomiskt vad gäller Polstjärnas stöd. Vi ser gärna långsiktiga samarbeten.

4. Det finns två sätt att bidra till verksamheten; genom stöd till någon av de enskilda aktiviteterna eller genom stöd till Polstjärnas idé och långsiktiga arbete.

5. Återrapportering
Alla som bidragit till en lokal aktivitet får återrapportering via mejl när aktiviteten är genomförd. Vi lägger också upp information på hemsidan.