Polstjärna avvecklas

Som vi informerat om på Facebook och via nyhetsbrev kommer inte Polstjärna fortsätta i sin nuvarande form. Styrelsen har fattat beslut om att stiftelsen ska upplösas och återstående medel ska delas ut till stiftelsens angivna ändamål. Ingen verksamhet bedrivs längre utan det som återstår är avvecklingen, vilken kommer vara klar senast 31 december 2016.

Förändringen är en fortsättning på det arbete vi påbörjat, inte slutet på något. Tack  till alla som på ett eller annat sätt varit med och bidragit till de många gånger livsavgörande aktiviteterna för de unga. Tillsammans är verkligen grejen!