Ansökan om stöd för eldsjälar

För att ansöka om stöd från Polstjärna behöver du fylla i nedanstående formulär. Tänk på att ansöka i god tid innan aktiviteten är tänkt att genomföras. Det behöver finnas tid för insamlingen innan.

Det finns tre grundkrav och du får snabbare besked ju mer komplett din ansökan är. Vi kontaktar dig inom ungefär två veckor efter att vi fått din ansökan.

De tre grundkraven

Insamling som drivs lokalt av eldsjäl i Sverige

Insamling som är en engångskostnad

Insamling som barnen aktivt deltar i med syfte att minska utanförskap bland barn och ungdomar i Sverige

Namn

E-postadress

Information om dig som eldsjäl och den insamling du vill genomföra

a) Beskriv dig själv som eldsjäl. Bakgrund och erfarenheter

b) Beskriv vad du som eldsjäl vill genomföra. Varför vill du genomföra insamlingen? Hur fick du idén? Vilka ska medverka/delta? Ju mer konkret desto större chans att insamlingen/aktiviteten blir av.

c) Vad vill du uppnå med insamlingen/aktiviteten? Beskriv de resultat du önskar att insamlingen/aktiviteten ska leda till. Vilken skillnad kommer det göra för deltagarna?

d) Hur mycket pengar behövs för genomförandet? (Är det din första insamling hos Polstjärna är en rimlig högstanivå 5 000 kronor. Din egen delaktighet i spridningen har stor betydelse för hur snabbt insamlingen går). Skriv upp alla olika delar som kostar pengar och hur mycket de kommer att kosta. Är aktiviteten en del i en större insamling? Står du själv eller någon annan för någon del av kostnaden?

e) På vilket sätt kan aktiviteten motverka utanförskap bland barn och ungdomar i Sverige?

f) När ska insamlingen starta och när ska det vara genomfört? (Tänk på att det ska finnas tid för insamling innan insamlingen startar)

g) Övrigt: Länk till hemsida, film, facebooksida etc.

h) Två referenser (Namn, mobilnummer och epostadress).