Tillbaka till alla insamlingar

Vardagsmentor

Hemmasittare. Ett begrepp som riskerar att stigmatisera. Men en observation. En person som är hemma från skolan trots att det råder skolplikt. Det finns alltid anledningar till det. Med din hjälp kan Sommarkollo4me och Polstjärna ta ett gemensamt steg för att visa på relationens betydelse och erbjuda barnen det stöd som når hela vägen fram, som verkligen gör skillnad.

Bakgrund
När barns behov av trygghet, gemenskap och tillit inte tillgodoses i skolan finns det risk att de väljer att stanna hemma. Detta för att skydda sig mot obehaget och smärtan som det innebär att vara rädd, ha hamnat utanför eller misstro andra människor. Ett barn som känner sig tryggt med de omkring, som upplever samhörighet med andra och litar på människor kommer däremot vilja gå i skolan och vilja lära sig nya saker.

Polstjärna har stöttat Matthias Rowe ända sedan det allra första kollot sommaren 2012. Samarbetet har utvecklats till att bli mycket mer än ”bara” ett kollo. Numera pågår aktiviteter under hela året och flera deltagare har även varit med i andra sammanhang och delat sina erfarenheter. Kollots syfte har varit att tillgodose barnens behov av trygghet, gemenskap och tillit. Matthias hypotes var att om dessa behov blev bemötta skulle även ”skollusten” så småningom återuppväckas.

Inför sommarens femte kollo för barn och ungdomar med långvarig skolfrånvaro kan vi konstatera att hypotesen i grunden har visat sig stämma. Många av kollodeltagarna har återupptagit sina studier, bytt skola eller fått annat stöd och anpassning, och inte minst mognat. Kollot har utan tvekan bidragit till denna utveckling. Att kollot delvis lyckats återupprätta barnens tillit till vuxna och samhället i stort. Att kollot väckt hopp och gett den enskilde en förvissning om sitt eget värde som en del av en gemenskap. Att kollot inspirerat till att drömma framåt igen.

Samhällets visselblåsare
Att stanna hemma är ett sätt att skydda sig. Vad om vi såg dagens hemmasittare som skolans visselblåsare? Det ligger i människans natur att vilja lära sig saker och utforska världen. Och nyfikenhet behöver knappast läras ut, den finns där i oss alla. Så vad är det som gör att ungdomar undviker skolan, en plats som borde väcka lust! Det är något i våra skolor som inte stämmer. Vi vill med ”Vardagsmentor” vända på begreppen och inte se skolfrånvaro som ett problem utan som den enskildes försök att hantera livet så gott det går.

Vad din hjälp skulle möjliggöra
Det Matthias dock inte kunnat göra har varit att stödja ungdomarna i deras vardag med till exempel skolarbetet, möten på socialtjänsten eller sociala aktiviteter. Detta steg vill Matthias ta nu vilket endast är möjligt om han tar tjänstledigt från sitt nuvarande arbete.

Till skillnad från socialtjänsten, BUP och skolan som oftast har svårt att på uppdrag bli insläppt in en ungdoms liv, har kollot redan lyckats knyta an till ungdomarna och ta plats i deras liv. Kollot har gett kontaktytor som har fått relationer att uppstå och växa. Nu finns möjlighet att påverka och bidra på riktigt. Med ditt stöd kan detta bli verklighet.

Under en dag i veckan under hela höstterminen kommer Matthias, tillsammans med Polstjärna och eventuellt flera resurser, ägna sig åt att i vardagen möta och stödja några av de kolloungdomar som fortfarande helt eller delvis är hemma från skolan. Det handlar om ca 10-15 ungdomar mellan 12 och 16 år. Precis som med kollot så är målet inte främst att få ungdomarna tillbaka till skolan. Målet är istället att se, förstå och stödja ungdomarna där de befinner sig. Att veta att man får finnas och ta plats i det skick man är i för stunden kan nå väldigt djup i individen. Den vetskapen kan väcka en lust till livet, den kan göra oss nyfikna och göra att vi börjar våga lita på andra och oss själva – igen!

Stödet kan innebära

– att backa upp ungdomen och anhöriga på möten med socialtjänsten, skola och BUP (barn- och ungdomspsykiatri),

– hembesök, hjälp med skolarbetet eller engagera barnet i sociala aktiviteter och

– samtalsstöd till anhöriga och ungdomen.

Arbetet kommer styras helt och hållet av de erfarenheter som görs under hösten varför det är svårt att precisera på förhand.

Tidsplan
Projektet startar 18 aug och pågår hela höstterminen.

Budget
39 425 kronor avser lön inklusive sociala avgifter till Matthias så att han kan ta tjänstledigt en dag i veckan under fem månader.

5 000 kronor avser kostnader vid träffar med ungdomarna.

Totalt 44 425 kr

Eventuellt överskott från de medel som Polstjärna samlar in kommer att gå tillbaka till Polstjärna för framtida aktiviteter.

Denna insamling är nu fullt finansierat.Senaste gåvor:

Anonym

7886 kr

2016-10-10 13:53:53

...

Anonym

2300 kr

2016-10-09 17:21:34

Sålt några arvsprylar på auktion. Bättre pengarna används här.

Anonym

400 kr

2016-10-06 14:05:20

Tack för att ni engagerar er i en viktig fråga.

Månadsgivare

600 kr

2016-10-04 09:56:06

Månadsgåvor september 2016.

Månadsgivare

600 kr

2016-10-04 09:54:43

Månadsgåvor augusti 2016.

Skatteskänkning

363 kr

2016-10-04 09:54:18

Skatteskänkning september 2016.

Skatteskänkning

363 kr

2016-10-04 09:53:54

Skatteskänkning augusti 2016.

Sara Bratt

200 kr

2016-10-02 21:41:59

Nadine & Tomaz Blanck

1000 kr

2016-09-03 16:57:31

...

Susanne Reichherzer

200 kr

2016-08-17 20:12:16

Ni gör ett fantastiskt och värdefullt jobb, tack för att vi fick besöka er! (Real Riders)

Patrik Nordler

2000 kr

2016-08-14 19:23:52

...

Daniel Sassart

300 kr

2016-08-11 15:11:14

Keep up the good work (Torque Riders)

Per Godin

500 kr

2016-08-11 12:41:46

Bravo! Tack för att jag fick besöka er (Torque Riders)

Kent M

1000 kr

2016-08-09 23:10:24

Du är grym Matthias! Du gör en fantastisk insats!

Anders Lindberg

200 kr

2016-08-07 23:38:44

Ingen kan göra allt, men alla kan göra lite..... :)

Elin Larsson

150 kr

2016-07-26 07:31:34

...

Andreas Hallbäck

800 kr

2016-07-16 18:43:14

...

Skatteskänkning

363 kr

2016-06-17 09:16:20

Skatteskänkning februari 2016.

Månadsgåvor

600 kr

2016-06-17 09:15:53

Månadsgivare februari 2016

Anonym

100 kr

2016-06-15 09:57:36

Lycka till

Dorothy Béen

2000 kr

2016-05-23 01:33:29

En dagsersättning.

jan lindberg

22500 kr

2016-05-11 09:18:47

...

Insamling:

Vardagsmentor
Matthias Rowe
Stockholm

Mål: 44425 kr

Insamlat: 44425 kr

Kvar till mål: 0 kr

Antal gåvor: 22

100% klart.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Senaste gåvor:

Anonym

7886 kr

2016-10-10 13:53:53

...

Anonym

2300 kr

2016-10-09 17:21:34

Sålt några arvsprylar på auktion. Bättre pengarna används här.

Anonym

400 kr

2016-10-06 14:05:20

Tack för att ni engagerar er i en viktig fråga.

Månadsgivare

600 kr

2016-10-04 09:56:06

Månadsgåvor september 2016.

Månadsgivare

600 kr

2016-10-04 09:54:43

Månadsgåvor augusti 2016.