Genomförda aktiviteter

Återträff Sommarläger med Tilia 2016

Kvar till mål:

100% klart.

Insamlat: 29100 kr

Mål: 29100 kr

Stockholm

Annso Blixt är grundaren av Tilia som arbetar förebyggande, stödjande samt opinionsbildande för ungas psykisk hälsa. En helg under höstlovet vill hon återsamla alla deltagare från sommarens lyckade läger. En viktig del i Tilias långsiktiga arbete. Läs mer

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Sommarkollo4me 2016

Kvar till mål:

100% klart.

Insamlat: 37800 kr

Mål: 37800 kr

Stockholm

Du kan hjälpa ungdomar med långvarig skolfrånvaro att känna sig ok. Nu planerar skolkuratorn Matthias Rowe för ett femte sommarkollo där deltagarna får uppleva gemenskap under trygga former och får vara sig själva. Med ditt stöd kan kollot bli av. Läs mer

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Sommarläger med Tilia 2016

Kvar till mål:

100% klart.

Insamlat: 49600 kr

Mål: 49600 kr

Stockholm

Annesofie Blixt är grundare av Tilia som arbetar med och för ungas psykiska hälsa. För tredje året anordnar hon och team Tilia nu sommarläger med grund i att stärka ungdomars självkänsla. Läs mer

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Vardagsmentor

Kvar till mål:

100% klart.

Insamlat: 44425 kr

Mål: 44425 kr

Stockholm

Hemmasittare. Ett begrepp som riskerar att stigmatisera. Men en observation. En person som är hemma från skolan trots att det råder skolplikt. Det finns alltid anledningar till det. Med din hjälp kan Sommarkollo4me och Polstjärna ta ett gemensamt steg för att visa på relationens betydelse. Läs mer

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Förkollo 2016

Kvar till mål:

100% klart.

Insamlat: 2270 kr

Mål: 2270 kr

Stockholm

Med din hjälp kan skolkuratorn Matthias Rowe anordna ett förkollo 4 juni vid Hellasgården för ungdomar med långvarig skolfrånvaro. Steget kan vara långt till att våga anmäla sig – förkollot har därför stor betydelse. Lära känna varandra inför kollot ”Det … Läs mer

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Ledarutbildning inför sommarläger med Tilia

Kvar till mål:

100% klart.

Insamlat: 15305 kr

Mål: 15280 kr

Stockholm

Tilia och Annesofie Blixt utökar sin verksamhet sommartid genom sommarläger med fokus på självkänsla, självförtroende och motivation. För att möta behovet till årets läger behöver de nu ditt stöd för att utbilda fler ledare. Läs mer

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Leda med hästar - Trygga Barnen

Kvar till mål:

100% klart.

Insamlat: 20650 kr

Mål: 20650 kr

Knivsta

Olivia Trygg vet vilken skam och ensamhet man som barn kan uppleva när en förälder missbrukar. Nu vill hon med ditt stöd erbjuda ledarskapsutbildning med hästar för en grupp ungdomar som har en nära anhörig med beroendeproblematik och psykisk ohälsa. Läs mer

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Våga va' dig själv-läger 2016

Kvar till mål:

100% klart.

Insamlat: 44988 kr

Mål: 44988 kr

Askersund

Våga va’ dig själv-lägret 2016 bjuder på många nyheter. Ny lägerplats är Vettra, Askersund. Läger hela sommaren, bland annat ett 10-dagarsläger. Läs mer

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
En dag på Boda Borg tillsammans med Tilia

Kvar till mål:

100% klart.

Insamlat: 11600 kr

Mål: 11600 kr

Stockholm

Tilia som arbetar med och för ungas psykiska hälsa vill ta med tjugo stycken unga till Boda Borg. Aktiviteten anordnas på ett söndagsmys, då vi vet att söndagar är en jobbigt laddad dag bland de unga som Tilia möter i sitt arbete. Läs mer

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Teknikhjälpen

Kvar till mål:

100% klart.

Insamlat: 6940 kr

Mål: 6940 kr

Södertälje

KTH-studenten Albin Ljungdell vill starta initiativet Teknikhjälpen och ge fler ungdomar på högstadiet, oavsett socioekonomisk bakgrund, möjlighet att få uppleva hur rolig och intressant modern teknik kan vara. Läs mer

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Sida 1 av 812345...Sista »