Insamlingar

Var med och förhindra utanförskap – bli en medbyggare!
100 procent av de pengar vi samlar in till aktiviteterna går till att förhindra utanförskap och skapa framtidstro för barn och unga. Du väljer alltså själv vilken aktivitet du vill ge ditt stöd. Har du svårt att välja kan du ge ditt stöd till framtida aktiviteter. Då fördelar vi bidraget till en eller flera insatser. Du kan också bidra till Polstjärnas idé, vårt långsiktiga arbete med att förhindra utanförskap.

Bidra till planerade aktiviteter
Här kan du läsa mer om aktiviteter som är på gång. Genom din gåva kan de bli verklighet. >>

Bidra till framtida aktiviteter
Har du svårt att välja
bland planerade aktiviteter
, de som är på gång nu, fördelar vi ditt bidrag. >>

Bidra till Polstjärnas idé
Du kan också bidra till vårt långsiktiga arbete med att coacha eldsjälar, administrera aktiviteter och sprida kunskap om utanförskapets konsekvenser. Barn och unga som hamnat utanför utgör en risk både för sig själva och andra. Vårt jobb är att finna och stödja eldsjälar vars engagemang och aktiviteter förhindrar utanförskap, möter de ungas behov och skapar framtidstro. >>

Oavsett vad du väljer går ditt bidrag till verksamhet som förhindrar utanförskap och skapar framtidstro för barn och unga.