Tillsammans är grejen!

Polstjärnas idé är att förhindra utanförskap bland barn och unga. Ett utanförskap som inte bara drabbar de unga själva utan hela samhället. Ett utanförskap som kostar på för både barnens och alla andras utveckling. Allt handlar om samverkan. Samverkan med de aktiviteter vi stödjer och med de eldsjälar som driver dem. Samverkan med barnen och deras förebilder. Samverkan med dig i form av stöd till våra aktiviteter och vår verksamhet. På både kort och lång sikt. Tillsammans kan vi förhindra att barn och unga hamnar i utanförskap. Och tillsammans med andra kan barn och unga få stöd att våga vara sig själva.

Läs mer om vad vi kan göra tillsammans 

En annorlunda föreläsning med Polstjärna

Ge något annorlunda till personalen

Tänk om en föreläsning skulle kunna påverka liv. Om du ger din personal en föreläsning med oss, Karl Lindqvist och Marie Moquist är det precis vad som kommer att hända. Den kommer att påverka såväl din personal som unga människors liv. Kontakta oss redan idag. Det kommer att kosta en slant. Men det är ingenting jämfört med de minst 10 miljoner som ett enda livslångt utanförskap kostar vårt samhälle. Ett nytt sätt och en möjlighet att aktivt ta samhällsansvar.

Välkommen att ta kontakt med oss på info@polstjarna.se eller direkt med Karl 070 353 54 17 eller med Marie 070 612 58 95.

 

Om Polstjärna

Polstjärna arbetar för att förhindra utanförskap i Sverige genom att stödja engagerade medmänniskor som arbetar med barn och unga. Du kan bidra till vårt arbete antingen genom att skänka pengar direkt till små men viktiga lokala aktiviteter och/eller till Polstjärnas idé för att göra vårt arbete långsiktigt hållbart. Polstjärna har 90-konto och följer därmed Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer. Tillsammans är grejen!

Se filmen om Polstjärna. Beställ gåvobevis.

Ingvar Nilsson, nationalekonom

De flesta tecken på ett framtida utanförskap går att upptäcka mycket tidigt i livet. Ju tidigare man agerar desto enklare och billigare. Värdet idag av de framtida samhällskostnaderna för en enda ung människas livslånga utanförskap uppgår till 10-15 miljoner. Det jag gillar med Polstjärna är att de arbetar i det lilla, det är konkret, avgränsat och enkelt. Arbetet är långsiktigt även om de enskilda aktiviteterna har ett kortsiktigt perspektiv. Stöd Polstjärna du med.

Du kan göra skillnad här och nu genom att ge stöd till de insamlingar som presenteras nedan. Kort film om Polstjärna

Kenth Hultqvist, ambassadör för Polstjärna

Eldsjälar som jobbar i det tysta och lägger sin tid tillsammans med barn och ungdomar kan vara skillnaden för fortsättningen i livet. Att sedan Polstjärna finns för att ge dessa människor - förebilderna - ekonomiska möjligheter och stöd att förverkliga sina visioner är helt fantastiskt. Världsklass!!

Kenth arbetar med ledarskapsfrågor och var tidigare förbundskapten och spelare i svenska bandylandslaget.

Pågående insamlingar


Genomförda insamlingar